Home » VACAS DE LECHE » Selección y mejora genética » Manejo de la reproducción

Manejo de la reproducción

Parte del capítulo 6 del libro (en castellano): L’explotació de vaques de llet. Factors de producció i bases de la comunicació per a la innovació. A. Seguí Parpal. Coedició DAR UdL.

Reproducción Reproducción [1.003 Kb]