Home » Extensió i Capacitació Agrària » Ramon Trias Torrent » Xerrada Ramon Trias (vídeo)

Xerrada Ramon Trias (vídeo)

Vídeo d'una xerrada tècnica de Ramon Trias

... tractar que tinguin estabilitat i benestar, i benestar és viure tranquils i amb accés a l'estat de benestar... (sanitat, ensenyança...)