Home » VAQUES DE LLET

VAQUES DE LLET

Contingut

Contingut - Remugants «Ramon Trias Torrent»

La pàgina VAQUES DE LLET és l'apartat més extens. Conté les següents carpetes, alguna d'elles amb subcarpetes

 

EXPLOTACIÓ I SECTOR PRODUCTOR (inclou arxius sobre les característiques generals d'una explotació de vaques de llet; aspectes generals del sector de vaques de llet, el productor, les quotes, la previsió de la producció sense quotes, etc.)

BASES I MANEIG (inclou documents on s’hi repassen aspectes de la producció, com ara la condició corporal i influencia sobre la producció, les bases de la producció de proteïna, els factors climàtics i la producció, etc. Aspectes més generals, de difícil encaix específic, i que abasten el conjunt de l’explotació, les millores globals, tant en les convencionals com en les ecològiques)

ALIMENTACIÓ: té quatre carpetes, BASES, NECESSITATS, FORMULACIÓ; MANEIG DEL RACIONAMENT; EFECTES DE LA RACIÓ; SEGUIMENT DEL RACIONAMENT

INGREDIENTS: tres carpetes, CARACTERÍSTIQUES GENERALS; FARRATGES; CONCENTRATS 

ALLOTJAMENTS (inclou documents, presentacions, sobre les instal·lacions en general, i el comportament a la menjadora, entre d'altres)

LA MUNYIDA (repassa des de la munyida fins les instal·lacions i sales de munyir, passant pel funcionament de la màquina de munyir)

SELECCIÓ I MILLORA GENÈTICA (inclou alguns documents i presentacions sobre la reproducció, la interpretació de catàlegs, etc.)

SALUT I BENESTAR ANIMAL (hi ha documents sobre aspectes de la salut, tal com els relatius a les malalties metabòliques)

GESTIÓ DEL FEMS I L'ENTORN (inclou diversos arxius sobre com gestionar el fems i els residus)

GESTIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA: Té tres carpetes,  TEORIA I PRÀCTICA; RESULTATS GESTIÓ ECONÒMICA; GESTIÓ FACTORS DE PRODUCCIÓ

VISITES EXPLOTACIONS I ZONES (són reportatges de les visites realitzades a diferents zones i explotacions de vaques de llet)