Valoració nutritiva

Valoració nutritiva dels farratges i dels concentrats, segons el mètode INRA.

Actualitzat, 2013