Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Seguiment del racionament » Urea » Urea, factors animals i nutricionals

Urea, factors animals i nutricionals

Resum. Avaluació estadística dels factors animals i nutricionals que influencien el N ureic a la llet. JDSci 1997.

A statistical evaluation of animal and nutritional factors influencing concentrations of milk urea nitrogen. Glen A. Broderick and Murray K. Clayton. 1997 J Dairy Sci 80:2964‐2971.

Urea 01 Urea 01 [163 Kb]