Urea, efectes de la PB

Article en anglès. Efectes PB a la ració, degradabilitat, sobre urea en llet. Czech J. Anim. Sci. 2006.

S.w. Zhai, J.x. Liu, Y.m. Wu, J.a. Ye, Y.n. Xu. Responses of milk urea nitrogen content to dietary crude protein level and degradability in lactating Holstein dairy cows. Czech J. Anim. Sci., 51, 2006 (12): 518–522.

Urea 14 Urea 14 [148 Kb]