Urea

Seguiment del racionament (Urea)

Presentació. Seguiment del racionament a través de la urea.

Urea, factors animals i nutricionals

Resum. Avaluació estadística dels factors animals i nutricionals que influencien el N ureic a la llet. JDSci 1997.

Urea, N ureic llet predictor N ureic orina

Resum. Nitrogen ureic a la llet com a predictor de l’excretat. JDSci 1998.

Urea, infertilitat

Article en anglès. Nitrogen ureic a la llet i infertilitat. JDSci 2000.

Urea, maneig ració

Article en anglès. Ús de la urea a la llet com a maneig de la ració. JDSci 2001.

Urea, maneig i producció

Article en anglès. Relacions entre la concentració d'urea a la llet i factors del maneig del racionament, la producció i resultats econòmics. JDSci 2001.

Urea, factor associats

Article en anglès. Factors associats a la concentració d'urea a la llet. JDSci 2001.

Urea, relació N llet N orina

Article en anglès. Relació entre N ureic a la llet i N excretat amb l'orina. JDSci 2001.

Urea, fertilitat

Article en anglès. Relació entre urea a la llet i fertilitat. JDSci 2001.

Urea, N ureic llet vs N ureic orina

Article en anglès. Model per determinar el N ureic a la llet a través del N a l'orina. JDSci 2002.

Urea, avaluar el maneig

Article en anglès. Avaluació del maneig a través del contingut en urea a la llet. Anim Res 2003.

Urea, avaluar racionament proteic

Article en anglès. Nitrogen ureic a la llet com a mètode d'avaluar el racionament proteic. JDSci 2004.

Urea, mètodes analítics

Article en anglès. Mètodes analítics. Influència dels components de la llet en el contingut de nitrogen ureic a la llet. JDSci 2004

Urea, efectes de la PB

Article en anglès. Efectes PB a la ració, degradabilitat, sobre urea en llet. Czech J. Anim. Sci. 2006.

Urea, concentració i factors no nutricionals

Article en anglès. Com afecten els factors no nutricionals la concentració d'urea a la llet. Czech J. Anim. Sci 2006