Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Maneig del racionament » Ració única » Unifeed, característiques generals

Unifeed, característiques generals

Document Observatori de la llet. Informació i característiques de la ració única. 2009.

La ració única, unifeed, per a vaques de llet. Característiques i propietats
Els grups de vaques d’una explotació
Característiques de la ració unifeed
Maquinària i procés d’ús
Capacitat dels carros unifeed
Annex 1.‐ Exemple de càlcul de la densitat final de la mescla unifeed
Annex 2.‐ Terminologia i densitats d’alguns productes

Unifeed 02 Unifeed 02 [498 Kb]