Home » Opinió i actualitat » Sobre Extensió Agrària

Sobre Extensió Agrària

Artícle a Agro Negocios sobre Extensió Agrària: REINVENTAR EXTENSIÓN AGRARIA. JOAQUÍN OLONA BLASCO

... L'extensió agrària no és una eina obsoleta i desfasada ...
... I difícilment podrà avançar en la configuració de cap sistema eficaç d'extensió mentre els principals agents (administracions i organitzacions agràries) ni tan sols ho formulen com a objectiu i cooperin activament en la seva consecució.
No és un problema de diners. Ho és de manca d'idees i d'ambició.