Home » Explotacions Vaques de llet » Allotjaments » Sistemes allotjaments i comportament animal

Sistemes allotjaments i comportament animal

Document en francès. El comportament animal, les interaccions amb la persona, els allotjaments i els canvis de comportament. 2008.

Renata Urban-Chmiel. Systèmes de logement, bien-être et comportement des animaux

Institut des maladies infectieuses et invasives, Faculté de médecine vétérinaire, Université agronomique de Lublin (Pologne).