Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Maneig del racionament » Maneig ració en general » Sistema de valoració i cost de la ració

Sistema de valoració i cost de la ració

Repercusión del sistema de valoracion energetica sobre el coste de raciones para vacas lecheras. REDVET, 2000.

Martínez Marín, Andrés L.; Pérez Hernandez, Manuel ; Pérez Alba, Luis; Gómez Castro, Gustavo. 2010