Home » Explotacions Vaques de llet » Selecció i millora genètica

Selecció i millora genètica

Aplicació informàtica: Interval entre parts i marge econòmic

Full de càlcul on es simula la producció d'una vaca, el cost de l'alimentació i els ingressos, segons sigui l'interval entre parts. A. Seguí.

Maneig de la reproducció

Part del capítol 6 del llibre: L’explotació de vaques de llet. Factors de producció i bases de la comunicació per a la innovació. A. Seguí Parpal. Coedició DAR UdL.

Avaluació genètica (resum interpretació catàlegs)

Resum. Interpretació de catàlegs de sementals i millora genètica a l’explotació de vaquí de llet.

Avaluació genètica (interpretació catàlegs)

Presentació. Interpretació de catàlegs de sementals i millora genètica a l’explotació de vaquí de llet.

Avaluació genètica (internacional)

Resum. INTERBULL (Avaluacions genètiques internacionals de boví lleter)

Avaluació genètica

Resum. Com es du a terme una avaluació genètica en vaques de llet.

Selecció, temps lactació, producció

Article en anglès. Efectes de la setmana en lactació i selecció genètica sobre la producció i perfil àcids grassos a la llet. JDSci 2005.

Producció, reproducció, malalties

Resum. Les relacions fenotípiques i genètiques entre producció de llet i la reproducció, i entre producció i malalties. JDSci 2000.