Home » Explotacions Vaques de llet » Salut i benestar animal

Salut i benestar animal

Desordres de salut i metabòlics

Document en anglès. Desordres de salut i metabòlics. Secció Extensió Universitat de Nebrasca

http://ianrpubs.unl.edu/epublic/pages/index.jsp

Inflamació

Inflamació - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Inflamació interdigital

Lesió genolls

Lesió genolls - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Lesió causada pels cubicles mal disenyats o deficientment cuidats

Coixeses (video)

Coixesa que l'impedeix caminar.

Retenció de placenta

Resum. Retenció de placenta. Paper del seleni, la vitamina A i la vitamina E.

L’acidosi en remugants

Article en francès. L'acidosi en els remugants. Introducció. INRA, 2006.

Control acidosi latent

Article en francès. Control de l'acidosi latent. INRA, 2006.

L’acidosi latent

Article en francès. L'acidosi latent en la vaca de llet. INRA, 2006.

Causes acidosi latent

Article en francès. Mecanismes que faciliten l'aparició de l'acidosi ruminal latent i conseqüències. INRA, 2006.

Disfuncions metabòliques

Document resum sobre malalties o disfuncions metabòliques. A. Seguí. 2008.

Desplaçament del quall

Resum. Factors nutricionals de risc en l’etiologia del desplaçament del quall a vaques de llet. JDSci 1997.

Problemes de salut derivats del racionament

Resum dels problemes que se'n deriven d'un mal racionament.

Font: Ferguson JM, Nutritional Problems (capítol 27 a Clinical Nutrition)