Home » Explotacions Vaques de llet » Gestió tècnica i econòmica » Resultats gestió econòmica

Resultats gestió econòmica

Gestió econòmica: resultats i possibilitats de millora

Presentació de la ponència: La gestió econòmica a l'explotació de vaquí de llet: resultats i possibilitats de millora. Jordi Maynegre Santaulària.

Resum Gestió Econòmica set anys

Resum Gestió Econòmica set anys - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Document Anàlisi de dades i resultats Gestió Econòmica explotacions de vaques de llet, 2006 a 2012, Observatori de la llet.

Resum EDF 2011

Resum comentat del EDF Report 2012.

Resultats gestió econòmica EDF 2011

Document en anglès. Resultats de la gestió econòmica dels grups EDF, any 2011.

Resultats gestió econòmica (2010)

Article. Resultats de la gestió econòmica a les explotacions de Catalunya, 2010. Frisona Española, 2011.

Resultats gestió econòmica (2006 -2008)

Article. Resultats de la gestió econòmica, explotacions de Catalunya, de 2006 a 2008. Frisona Española, 2009.

Resultats gestió econòmica grups europeus (2006)

Article. Comparació de resultats de la gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet a Europa. Frisona Española, 2006.

Evolució resultats (2002-2005)

Article. Evolució del resultats econòmics d'un grup d'explotacions (2002 a 2005). Frisona Española, 2006.