Relació MS Farratges i Concentrats

Resum. Dietes amb ensitjat d’alfals i ensitjat de blat de moro i les produccions en vaques de llet. JDSci 1997.

T.R. Dhiman and L.D. Satter. 1997. Yield response of dairy cows fed different proportions of alfalfa silage and corn silage. J Dairy Sci 80: 2069‐2082.