Home » EXTENSIÓ AGRÀRIA » Referències bibliogràfiques

Referències bibliogràfiques

Extensió i cultura institucional

Article en anglès. Els resultats d'investigació i extensió estan influenciats per la cultura institucional i els incentius.

Extensió tradicional vs altres

Article en anglès. Aquest article revisa les pressions que enfronten l'extensió agrícola convencional amb d'altres enfocaments.

Valor públic d’Extensió

Article en anglès. Dóna les claus per saber si Extensió és un valor públic.

Extensió en vaquí de llet

Article en anglès. Estudia les claus per estudiar la gestió d'una explotació per tal de motivar els canvis.

Programar extensió en vaques de llet

Article en anglès. Analitza els canvis futurs per a la programació d'extensió, necessaris per proporcionar les necessitats d'informació.