Home » Conceptes generals » Etologia » Reconeixement social mamífers

Reconeixement social mamífers

Article en francès. El reconeixement social en els mamífers, mecanismes i bases sensorials implicats. INRA, 2006.

S. Ligout, R.-H. Porter. 2006. La reconnaissance sociale chez les mammifères: mécanismes et bases sensorielles impliquées. INRA Prod. Anim., 19 (2), 119-134

Les interaccions socials dels animals no es fan l'atzar. Són capaços de discriminar els congèneres que estan relacionats dels que no. Nombrosos estudis han posat de manifest la complexitat i la varietat de mecanismes, i de les bases sensorials, que hi estan implicats. Aquests coneixements que ens aporta l’etologia ens ajuda a entendre el món cognitiu dels animals socials.

Etologia 04 Etologia 04 [2.215 Kb]