Home » RACIONAMENT (Bases i Guies)

RACIONAMENT (Bases i Guies)

01.- Bases valoració nutritiva

Guia teòrica i pràctica de la valoració nutritiva basada en INRA-2018

02.- Bases: Racionament vaques de llet

Bases teòriques i pràctiques del Racionament de vaques de llet, en base a INRA-2018

03.- Presentació Racionament vaques de llet

Presentació: Racionament vaques de llet power point en PDF, basat en INRA-2018

04.- Gestió de la pastura

Apunts sobre l'ús de l'aplicació Gestió de la pastura. Com calcular la superfície necessària de pastura, altura de l'herba, etc.

Curs pastura Curs pastura [2.747 Kb]

05.- Bases: Racionament vaques de cria

Bases teòriques del racionament de vaques de cria en hivernada i explicació de l'aplicació informàtica, en base a INRA-2018

06.- Bases: Racionament vedells

Bases teòriques i pràctiques del Racionament de vedells creixement i engreix, en base a INRA-2018

07.- Bases: Racionament oví

Bases teòriques i pràctiques del Racionament d'oví, en base a INRA-2018

08.- Bases: Racionament caprins

Bases teòriques i pràctiques del Racionament de caprins, en base a INRA-2018

09.- SOLVER i solucions

Explicació sobre el SOLVER a les aplicacions de racionament, en base a INRA-2018

SOLVER i solucions SOLVER i solucions [2.761 Kb]