Home » RACIONAMENT (Aplicacions)

RACIONAMENT (Aplicacions)

01.- Valoració nutritiva d'ingredients

Sistema de valoració nutritiva basat en el sistema INRA-2018

09/11/2022 Llegir més

02.-Valoració sensorial farratges

És una aplicació per determinar el valor sensorial del fenc i de l'ensitjat.

Segons COLOR, OLOR, CONSITÈNCIA AL TACTE I COMPOSICIÓ ELEMENTS FÍSICS (ALS FENCS)

Segons COLOR, OLOR, TEMPERATURA I COMPOSICIÓ ELEMENTS FÍSICS (ALS ENSITJATS)

25/02/2022

03.- Racionament vaques llet

Aplicació EXCEL per al racionament de vaques de llet, basat en INRA-2018

13/11/2022 Llegir més

04.- Aplicació gestió pastura

Simulació de la gestió pràctica de la pastura. Altura herba, a l'entrada i a la sortida. Superfície necessària segons nombre de vaques

25/02/2022

05.- Racionament vaques de cria

Aplicació EXCEL per al càlcul de racions per a vaques de cria en hivernada. Basat en INRA-2018

14/11/2022

06.- Racionament creixement i engreix de vedells

Aplicació EXCEL per al racionament de vedells creixement i engreix, basat en INRA-2018

14/11/2022

07.- Racionament oví

Aplicació EXCEL per al racionament d'oví, basat en INRA-2018

09/11/2022

08.- Racionament caprins

Aplicació EXCEL per al racionament de caprins, basat en INRA-2018

09/11/2022