Ració única

Aplicació: Valoració nutritiva UNIFEED

Aplicació: Valoració nutritiva UNIFEED - REMUGANTS "Ramon Trias"

Aplicació informàtica (Microsoft Excel) per a la valoració nutritiva de l'unifeed

Unifeed, pràctica

Resum. Consells sobre la pràctica de l'unifeed. 

Unifeed i producció

El efectes de les racions unifeed sobre la producció. Joana Martí, 1998.

Unifeed, ingestió

Resum. Comparació entre ingestió unifeed amb sucre i unifeed normal. JDSci 1997.

Unifeed, característiques generals

Document Observatori de la llet. Informació i característiques de la ració única. 2009.

Unifeed, enquesta maneig Catalunya

Document Observatori de la llet. Resultats enquesta unifeed. 2009.