Ració única

Unifeed, pràctica

Resum. Consells sobre la pràctica de l'unifeed. 

Unifeed i producció

El efectes de les racions unifeed sobre la producció. Joana Martí, 1998.

Unifeed, ingestió

Resum. Comparació entre ingestió unifeed amb sucre i unifeed normal. JDSci 1997.