Ració i proteïna

Racionament i proteïna llet

Resum sobre la revisió bibliogràfica: Factors nutricionals que afecten la composició nitrogenada de la llet de vaca. JDSci 1992.

Proteïna inici lactació

Resum de dos articles sobre el contingut proteic de la ració a l'inici de la lactació. JDSci 1998.

Proteïna i fertilitat

Resum. Efectes de la proteïna bruta alimentària, de la raça, de la paritat, i de l’estat de salut sobre la fertilitat de les vaques. JDSci 1996.