Home » VAQUES DE LLET » Alimentació » Efectes de la ració » Ració i perfil AG llet

Ració i perfil AG llet

Com reduir la producció de metà (resum)

Resum de l’article: Com reduir la producció de metà en remugants. INRA, 2011.

 

Efectes farratges en la llet (resum)

Resum de l'article: Efectes del tipus de farratge, la proporció de MS i la incorporació de lli a la ració, sobre la producció de llet. JDSci, 2011.

Complementació amb lípids i AG llet (resum)

Resum sobre l'article: M. Doreau, V. Fievez, A. Troegeler-Meynadier, F. Glasser. 2012. Métabolisme ruminal et digestion des acides gras longs chez le ruminant: le point des connaissances récente. INRA Prod. Anim., 25 (4), 361-374.