Ració amb greix i proteïna bypass

Resum. Utilització òptima de greix animal i de proteïna bypass a dietes per a vaques de llet. JDSci 1997.

Harouna A. Maiga and David. J. Schingoethe. 1997. Optimimizing the utilization of animal fat and ruminal bypass proteins in the diets of lactating dairy cows. J Dairy Sci 80:343‐352.