Home » Explotacions Vaques de llet » Salut i benestar animal » Problemes de salut derivats del racionament

Problemes de salut derivats del racionament

Resum dels problemes que se'n deriven d'un mal racionament.

Font: Ferguson JM, Nutritional Problems (capítol 27 a Clinical Nutrition)