Home » Opinió i actualitat » Preus de llet al món juny 2013

Preus de llet al món juny 2013

 Resum extret de PLM, juny 2013, preus de la llet al món.