Home » Preu de la llet (2021)

Preu de la llet (2021)

Un altre crisi 2022

Artícle d'opinió

Crisi 2 Crisi 2 [94 Kb]

El preu de la llet, ¿problema o símptoma?

En aquesta carpeta s’inclouen articles d’opinió i ponències, així com una aplicació Fons de Garantia, que és una proposta de seguiment del preu de la llet al productor, amb l’objectiu que no sigui inferior al llindar de rendibilitat.

Si algun usuari vol participar-hi pot escriure a asegui@remugants.cat, i la seva opinió o proposta o aplicació, l’estudiarem i adaptarem al format del web, i un cop feta l’adaptació li passarem per tal que accepti o no tal com sortirà a la carpeta.

Article d'opinió

Arran dels preus de la llet, el consum, els costos de producció, etc., i l’estat d’opinió sobre tot això, l’article següent, d’Antoni Seguí, com a reflexions sobre el problema o sobre el símptoma, intenta que el grup opini i pensi sobre el sector. En el mateix article, al final, s’inclouen diversos comentaris.

Preu llet 2021 Preu llet 2021 [252 Kb]

La legislació sobre la cadena de llet

L’estat d’opinió ens obliga a estudiar la legislació sobre la cadena de llet, les relacions comercials entre productor, indústria i distribució. Resum en castellà

El sector lleter a França

En temps de crisi, en general, ens fem la pregunta de què passa a França, i perquè, creiem, que el preu és més alt que aquí, i perquè hi ha una organització diferent. El resum del sector a França ens pot ajudar a entendre-ho. Resum en castellà

Jornada tècnica a Vic 2021

Resum de la jornada a Vic: Un preu just per a la llet: de la utopia a la realitat? La força d’una estratègia conjunta dels productors lleters

Resum a base d’informacions d’alguns assistents

Ponència Jordi Maynegre Vic 2021

La ponència CONJUNTURA DEL SECTOR LLETER: PREUS I COSTOS fou realitzada per Jordi Maynegre Santaulària Enginyer agrònom Gestrum Integral SLP

Jordi Vic 2021 Jordi Vic 2021 [2.810 Kb]

Fons de garantia de preu

Per tal de fer un seguiment dels preus en el sentit de si el preu percebut és inferior al llindar de rendibilitat, hem elaborat una aplicació senzilla, que podria servir per crear un fons de garantia, comú per a tot el sector. Consta de dues pàgines EXCEL, una és l’exposició de la idea, i l’altre el funcionament en sí.