Pastura vs convencional

Article en anglès. Comparació de dos sistemes de pastura complementada amb el convencional unifeed. JDSci 2005.

R. S. Fontaneli, L. E. Sollenberger, R. C. Littell, and C. R. Staples. 2005. Performance of Lactating Dairy Cows Managed on Pasture-Based or in Freestall Barn-Feeding Systems. J. Dairy Sci. 88:1264–1276.

La comparació del sistema de pastura amb el convencional unifeed, a Florida, dóna més producció al convencional, igualtat quant a composició, més pèrdua de condició corporal a la pastura, i igualtat en resultat econòmic (ingressos menys despeses). Evidentment en les condicions assajades.

Pastura 01 Pastura 01 [2.341 Kb]