Pastura, maneig

Article en anglès. Eina de maneig per prendre decisions en el racionament de les vaques pasturant. Animal Feed Science and Technology, 2004.

J.W. Heard, D.C. Cohen, P.T. Doyle, W.J. Wales, C.R. Stockdale. 2004. Diet Check—a tactical decision support tool for feeding decisions with grazing dairy cows. Animal Feed Science and Technology 112 (2004) 177–194.

Aquest document informa sobre una senzilla eina de suport a les decisions de maneig, desenvolupada per ajudar els productors de llet, per saber si les vaques en pastura consumeixen suficient energia metabolitzable (EM), proteïna bruta (PB) i fibra detergent neutre (NDF) per a un nivell determinat de producció de llet. En les condicions d’Austràlia.

Pastura 03 Pastura 03 [323 Kb]