Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Maneig del racionament » Pastura » Pastura, limitacions productives

Pastura, limitacions productives

Article en anglès. Limitacions nutritives per augmentar la producció en sistemes de pastura. Proceedings of the Nutrition Society, 2003.

Eric S. Kolver. 2003. Nutritional limitations to increased production on pasture-based systems. Proceedings of the Nutrition Society (2003), 62, 291–300.

Pastura 02 Pastura 02 [181 Kb]