Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Ració i perfil AG llet » Pastura complementada i efectes sobre la producció

Pastura complementada i efectes sobre la producció

Article en anglès. Pastura complementada i efectes sobre la producció. JDSci 2005.

S. L. Boken, C. R. Staples, L. E. Sollenberger, T. C. Jenkins, and W. W. Thatcher. 2005. Effect of Grazing and Fat Supplementation on Production and Reproduction of Holstein Cows J. Dairy Sci. 88:4258–4272.

Boken et al. van comparar dos tipus de racions a les quals s'afegia oli de soja refinat (0,5 kg/dia), una era de pasturatge i l'altra unifeed[1]. Les racions amb oli afegit no variaven la producció de llet, ni en quantitat ni en concentració de greix ni de proteïna, i la condició corporal de les vaques era una mica superior a les de les vaques sense complement[2]. Tot i la peculiaritat d'aquestes racions, amb alt contingut de concentrats, van observar que les racions de pasturatge, generalment, produïen llet amb menys greix i amb proporcions més altes d'àcid linoleic conjugat.


[1] Ració de pasturatge mixt de raigràs italià i cereal (1.801 ± 245 Kg/Ha.), complementada amb blat de moro, melassa, llavor de cotó, pellofa de soja, polpa de cítrics i destil·leries de cereals, i minerals, a la qual s'afegia oli de soja prèvia reformulació. Ració unifeed (34:66, relació F:C en MS) a base de fenc d'alfals, ensitjat de blat de moro, com a farratges, i, com a concentrats, els mateixos que en la ració de pasturatge reformulats, amb o sense oli de soja.

[2] Hem d’observar, no obstant això, que partien de racions amb alt contingut de concentrats (34:66) en la d’unifeed, i en la de pasturatge s'arribava a subministrar 12 kg de MS de la barreja.

Pastura 06 Pastura 06 [1.624 Kb]