Pastura

Entrada a pastura (vídeo)

Vídeo sobre l'entrada de les vaques a un camp de farratge, i pastura del mateix.

Temporada de pastura i economia (Resum)

Resum  de l'article: Com millorar els resultats econòmics allargant la temporada de pastura. JDSci, 2012.

 


Temporada de pastura i economia

Article en anglès: Com millorar els resultats econòmics allargant la temporada de pastura. JDSci, 2012

 

Pastura vs convencional

Article en anglès. Comparació de dos sistemes de pastura complementada amb el convencional unifeed. JDSci 2005.

Pastura, limitacions productives

Article en anglès. Limitacions nutritives per augmentar la producció en sistemes de pastura. Proceedings of the Nutrition Society, 2003.

Pastura, maneig

Article en anglès. Eina de maneig per prendre decisions en el racionament de les vaques pasturant. Animal Feed Science and Technology, 2004.

Pastura, intensitat

Resum article. Intensitat de pastura. JDSci 2000.

Pastura raigràs, comportament i producció

Document en anglès. Tesi doctoral. Comportament, ingestió, funcions ruminals i producció en vaques pasturant raigràs. Wageningen University, 2004.

Pastura, gestió

Article en francès. Recomanacions pràctiques per a la gestió de la pastura. INRA, 2005.

Pastura, ingestió

Article en francès. Models de previsió de la ingestió diària d’herba i de la producció de vaques pasturant. INRA, 2005.

Pastura complementada

Article en anglès. Efectes de la pastura complementada sobre la producció, el pes i la condició coporal. JDSci 2006.