Oli de lli, AG llet

Article en anglès. Oli de lli a dues racions, una amb alt contingut de farratges i l'altra baix. JDSci 2005.

J. J. Loor, A. Ferlay, A. Ollier, M. Doreau, and Y. Chilliard. 2005. Relationship Among Trans and Conjugated Fatty Acids and Bovine Milk Fat Yield Due to Dietary Concentrate and Linseed Oil. J. Dairy Sci. 88:726–740

 A dos tipus de racions isoproteiques però no isoenergètiques, una amb alt contingut de farratges (65:35) i l'altra amb baix contingut (35:65)[1], se'ls va afegir oli de lli a raó del 3% de la MS total – aproximadament 0,6 kg/vaca i dia –, trobant que aquesta incorporació d'oli de lli feia descendir el contingut d'àcids grassos saturats, alhora que augmentava el contingut dels àcids insaturats, especialment C18:2 (conjugats i no conjugats) i C18:3. Per a les racions amb alt contingut farratger, la incorporació d'oli va disminuir la taxa de proteïna, mentre que per a les racions amb baix contingut de farratge es va augmentar la taxa de proteïna (Loor et al., 2005).


[1] La ració era de fenc de raigràs, com a únic aliment farratger, i el concentrat era una barreja mòlta i tractada tèrmicament de colza, gira-sol i segó de blat. La producció obtinguda, de vaques de 650 Kg en el tercer mes de lactació, oscil·lava entre 24 i 28 l/vaca i dia, amb taxes de greix d’entre el 2,2 i el 3,5%.

Lli 02 Lli 02 [1.138 Kb]