Home » Explotacions Vaques de llet » Alimentació » Efectes de la ració » Ració i perfil AG llet » Nutrients energètics, producció i AG llet

Nutrients energètics, producció i AG llet

Article en francès. Efecte dels nutrients energètics sobre la producció i contingut de greix. INRA, 2007.

H. Rulquin, C. Hurtaud, S. Lemosquet, J.-L. Peyraud. 2007. Effet des nutriments énergétiques sur la production et la teneur en matière grasse du lait de vache. INRA Prod. Anim., 20 (2), 163-176.

La taxa de greix, i més concretament la seva variació, depèn de factors alimentaris, ja que la seva síntesi metabòlica depèn de l'àcid acètic, del butíric i del propiònic, tots (àcids grassos volàtils, AGV) són produïts en el rumen per la fermentació, així com dels àcids grassos llargs i de la glucosa absorbits en l'intestí prim. La quantitat d'AGV, d'àcids grassos llargs i de glucosa depèn, al seu torn, del flux digestiu. El flux digestiu dependrà de l'equilibri físic i químic de les racions, és a dir, de la composició química de la ració, de la velocitat de degradació dels seus constituents i de la mida o grandària de les seves partícules.

Greix 02 Greix 02 [4.333 Kb]