Minerals, recomanacions P

Article en francès. Recomanacions aportacions en P. INRA, 2003

D. Bravo, F. Meschy. 2003. Vers une révision des recommandations d’apports en phosphore chez le ruminant. INRA Prod. Anim., 16 (1), 19-26.