Minerals, recomanacions P

Article en francès. Recomanacions aportacions en P. INRA, 2005 a

F. Meschy, A.-H. Ramirez-Perez. 2005. Evolutions récentes des recommandations d'apport en phosphore pour les ruminants. INRA Prod. Anim., 18 (3), 175-182.