Home » Explotacions Vaques de llet » Allotjaments » Menjadora i comportament social, producció

Menjadora i comportament social, producció

Article en anglès. Com afecten les menjadores al comportament social de les vaques, i els efectes sobre la producció. 2006.

T. J. DeVries and M. A. G. von Keyserlingk. 2006. Feed Stalls Affect the Social and Feeding Behavior of Lactating Dairy Cows. J. Dairy Sci. 89:3522–3531.