Maneig ració en general

L'alimentació i la producció. Seguiment didàctic i pràctic a la Granja Agrícola

Resum del seguiment de l'alimentació i de les práctiques de maneig al Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Maó. Antonio Allés de Olives. Curs 2014/15

Ingestió i producció en vaques de llet

Ingestió i producció en vaques de llet - Remugants «Ramon Trias»

Seguiment de la ingestió i la producció en vaques de llet. Demostració de resultats. Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Menorca, curs 2013/14.

Sega raigràs

Vídeo casolà sobre la sega de raigràs per consumir immediatament. Explotació de Catalunya. Març 2013.

Consum raigràs verd

Vídeo casolà sobre el consum en verd. Explotació de Catalunya. Març 2013

Qualitat aigua

Quadre sobre la qualitat de l'aigua a les explotacions. INRA, 1990.

Sistema de valoració i cost de la ració

Repercusión del sistema de valoracion energetica sobre el coste de raciones para vacas lecheras. REDVET, 2000.

Racionament vaques eixutes

Document en anglès. Alimentació i maneig vaques eixutes.- Oklahoma Cooperative Extension Service, 2001

Maneig del racionament vaques eixutes

Document en anglès. Maneig racionament vaques eixutes. University of Illinois