Maneig ració en general

L'alimentació i la producció. Seguiment didàctic i pràctic a la Granja Agrícola

Resum del seguiment de l'alimentació i de les práctiques de maneig al Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Maó. Antonio Allés de Olives. Curs 2014/15

Ingestió i producció en vaques de llet

Ingestió i producció en vaques de llet - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Seguiment de la ingestió i la producció en vaques de llet. Demostració de resultats. Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Menorca, curs 2013/14.

Qualitat aigua

Quadre sobre la qualitat de l'aigua a les explotacions. INRA, 1990.

Sistema de valoració i cost de la ració

Repercusión del sistema de valoracion energetica sobre el coste de raciones para vacas lecheras. REDVET, 2000.

Racionament vaques eixutes

Document en anglès. Alimentació i maneig vaques eixutes.- Oklahoma Cooperative Extension Service, 2001

Maneig del racionament vaques eixutes

Document en anglès. Maneig racionament vaques eixutes. University of Illinois