Home » Explotacions Vaques de llet » Ingredients » Farratges » Maneig de l’ensitjat

Maneig de l’ensitjat

Article en anglès. Maneig de l'ensitjat. JDSci 1995.

K. A. Ruppel, R. E. Pitt. L. E. Chase, D. M. Galton. 1995. Bunker Silo Management and Its Relationship to Forage Preservation on Dairy Farms. J Dairy Sci 78:141-153.

La intensitat d'ompliment d'una sitja, que és el producte del temps utilitzat a omplir una tona de farratge pel pes del tractor encarregat de trepitjar el farratge, ha de ser superior a 0,64 hores x t tractor/t  farratge ensitjat, ja que així hi haurà menys pèrdues i hi haurà més estabilitat aeròbica (Ruppel et al., 1995). És evident que la tasca d’ensitjar s'ha de fer el més ràpid possible, però sempre dins d'uns límits, ja que si per a un mateix volum o massa que cal ensitjar es triga menys pot ser a causa del fet que es fa massa de pressa i, per tant, no es trepitja adequadament. Per a un tractor pesant (5 t) el temps utilitzat a omplir una t – compactar la massa de farratge –, si la intensitat d'omplert fos de 0,50 h x t/t, seria igual a 6 min/t, és a dir, es treballaria a una velocitat d'ompliment igual a 0,166 t/min (10 t/h).

Ensitjats 03 Ensitjats 03 [993 Kb]