Lli a racions, producció i AG llet

Article en francès. El lli a les racions i efectes sobre la producció i composició de la llet. INRA, 2010.

P. BRUNSCHWIG, C. HURTAUD, Y. CHILLIARD, F. GLASSER. L’apport de lin dans la ration des vaches laitières : Effets sur la production, la composition du lait et des produits laitiers, les émissions de méthane et les performances de reproduction. INRA Prod. Anim., 2010, 23 (4), 307-318.

La introducció de la llinosa en la dieta disminueix lleument  el consum de  MS, però no s’alteren, en general, la producció de llet en volum i taxes. El contingut d'àcids grassos saturats disminueix i el percentatge de C18 :1-trans augmenta. La ingesta de greix és en forma  no protegida i amb dietes riques en midó. El contingut de C18: 2 n-6 és, de mitjana,  no s’altera, excepte per l'addició d'oli. La proporció de C18: 3 n-3 de la llet augmenta per 2 o 3 amb llavors aplanades o en farina. La mantega i el formatge tenen la mateixa composició d'àcids grassos de la llet de la qual procedeixen. Les qualitats organolèptiques de mantega i formatges no són modificades per l'addició de llavors de lli en la dieta. Diversos efectes es citen a la bibliografia per explicar un possible augment de la fecunditat, que encara no s'ha confirmat. La producció de metà ruminal es redueix per l'addició de lli.

En conclusió, l'addició de llinosa a la dieta de les vaques lleteres té efectes similars als de la introducció d'herba en la dieta.

Lli 03 Lli 03 [1.021 Kb]