Lesió genolls

Lesió genolls - Remugants «Ramon Trias»

Lesió causada pels cubicles mal disenyats o deficientment cuidats