Lesió genolls

Lesió genolls - REMUGANTS "Ramon Trias"

Lesió causada pels cubicles mal disenyats o deficientment cuidats