Lesió genolls

Lesió genolls - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Lesió causada pels cubicles mal disenyats o deficientment cuidats