Home » Explotacions Vaques de llet » Explotació i sector productor » L'explotació de vaques de llet a Catalunya

L'explotació de vaques de llet a Catalunya

Presentació. L'explotació a Catalunya, característiques del maneig. A Seguí, 2011.