Home » Conceptes generals » L'explotació de remugants

L'explotació de remugants

L'explotació de remugants

L'explotació de remugants - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Les explotacions de remugants, aspectes generals. Jordi Maynegre Santaulària

Primer document.

Etnologia bovina

Etnologia bovina - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació ETNOLOGIA BOVINA. Jordi Maynegre Santaulària.

Segon document

Complement formatiu Explotació remugants

Presentació COMPLEMENT FORMATIU I TERMINOLOGIA. Jordi Maynegre Santaulària.

Tercer document

Etnologia ovina i cabrum

Etnologia ovina i cabrum - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació ETNOLOGIA OVINA I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària. Quart document

Els farratges per als remugants

Els farratges per als remugants - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació ELS FARRATGES. Jordi Maynegre Santaulària. Cinquè document.

Els concentrats

Els concentrats - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació ELS CONCENTRATS, ADDITIUS, MINERALS I VITAMINES. Jordi Maynegre Santaulària. Sisè document.

Necessitats nutritives

Necessitats nutritives - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació ALIMENTACIÓ DE VAQUES DE LLET: INTRODUCCIÓ, INGESTIÓ DE MATÈRIA SECA, AIGUA I CÀLCUL DE NECESSITATS NUTRITIVES. Jordi Maynegre Santaulària. Setè document.

Racionament de vaques de llet

Racionament de vaques de llet - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació: RACIONAMENT DE VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. Vuitè document.

Maneig de vedelles de reposició

Maneig de vedelles de reposició - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació: MANEIG VEDELLES DE REPOSICIÓ. Jordi Maynegre Santaulària. Novè document.

Seguiment alimentació vaques de llet

Seguiment alimentació vaques de llet - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació: SEGUIMENT ALIMENTACIÓ VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. Desè document.

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR BOVÍ

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR BOVÍ - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació: SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR BOVÍ. Jordi Maynegre Santaulària. Onzè document.

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària. Dotzè document de la sèrie l'Explotació de Remugants, dins de l'apartat Conceptes Generals.

Instal·lacions vaques de llet

Instal·lacions vaques de llet - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Presentació INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS EN VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. tretzè document de la sèrie l'Explotació de Remugants, dins de l'apartat Conceptes Generals.