Home » EXTENSIÓ AGRÀRIA » Teoria i pràctica » L'assessorament integrat

L'assessorament integrat

Projecte final de carrera: L'assessorament integrat, una aposta de futur per la viabilitat del sector agrari i rural de Catalunya. Miquel Àngel Garrote. 2005.

El sector agrari i rural, amb la nova conjuntura productiva imposada des de l’UE, està obligat a complir una normativa cada cop més restrictiva, sobretot en matèria de medi ambient i seguretat alimentària. L’Administració (DARP),  transformada en gestora dels ajuts procedents de la Unió Europea, des de les transferències de competències a l’any 1979-1980, ha deixat d’oferir aquell servei d’assessorament independent al pagès que tant bons resultats va donar (Servei d’Extensió Agrària –SEA- i posteriorment anomenat SAEMA) en una època on l’escenari productiu, social i econòmic canviava vertiginosament. La majoria de gabinets d’assessorament existents a l’actualitat es regeixen pels seus interessos com a corporació descuidant en molts casos els interessos de l’agricultor i la societat en general. Les conseqüència d’aquest fet, són ben presents avui dia, i l’agricultura i ramaderia catalanes perillen de desaparèixer poc a poc. És per aquest motiu que es plantejà la necessitat de fixar les bases d’un model d’assessorament integrat, que pogués donar resposta a l’actual conjuntura econòmica, social i productiva del sector boví, com a part integrant del sector agrari i rural català.

 A través de la revisió bibliogràfica del concepte d’extensió arreu del món i mitjançant les visites i comunicacions personals als antics membres del SEA a Catalunya, alguns encara en actiu a les diferents Oficines Comarcals de Catalunya, d’altres ja jubilats, s’ha recollit la metodologia utilitzada pels serveis d’extensió arreu del món i en especial pel SEA a Espanya i Catalunya.

 Independentment, i mitjançant una revisió bibliogràfica composta per llibres i revistes, mitjans de comunicació, ponències  i entrevistes personals a càrrecs de l’administració pública (DARP), professors d’universitat, investigadors i tècnics de l’empresa privada i pública s’aconseguí conèixer la realitat, productiva, social i econòmica del país i s’evidencià la necessitat d’instaurar un model d’assessorament basat en l’extensió que agrupés, en un mateix àmbit d’actuació a la societat rural i a la societat urbana.

 De l’anàlisi de la situació actual del sector agrícola i ramader català es desprèn que cal un model d’assessorament que combini una producció sostenible competitiva, una orientació agro-rural diversificada i la conscienciació de la població urbana. Per materialitzar, amb garanties d’èxit el present model, tant el sector públic majoritàriament, com el sector privat han de prendre’n part coordinadament.

 (Paraula Clau: SEA, Extensió Agrària, producció sostenible competitiva, orientació agro-rural diversificada, conscienciació urbana)