Home » El sector lleter » Interprofessional

Interprofessional

Document en francès. Catàleg sobre mesures per estabilitzar el mercat de la llet a Suïssa. 2010.

lnterprofession du lait. BO Mllcn - lP Lllr - lP Llrre
Règlement de I'lnterprofession du Lait. Catalogue de mesures pour stabiliser le marché du lait. 2010.