Home » El sector lleter » Informe sector lleter Espanya octubre 2013

Informe sector lleter Espanya octubre 2013

Butlleti del Ministeri d'Agricultura (MAGRAMA) d'octubre de 2013 sobre el sector lleter

Interès per conèixer la metodologia emprada en la determinació dels costos en el sector productor