Gestió tècnica i econòmica

Presentació. Gestió tècnica i econòmica de les explotacions de vaques de llet. A. Seguí, 2011.