Home » Conceptes generals » Gestió tècnica i econòmica

Gestió tècnica i econòmica

Gestió econòmica en oví i cabrum

Presentació: LA GESTIÓ ECONÒMICA A LES EXPLOTACIONS D’OVÍ I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària

Gestió econòmica en boví de carn

Presentació: LA GESTIÓ ECONÒMICA A LES EXPLOTACIONS DE VAQUES DE CARN. Jordi Maynegre Santaulària

Gestió econòmica en vaquí de llet

Presentació: LA GESTIÓ ECONÒMICA A LES EXPLOTACIONS DE VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària.

Gestió econòmica en remugants

Presentació: GESTIÓ ECONÒMICA A REMUGANTS. Autor: Jordi Maynegre Santaulària. Primer document sèrie Gestió tècnica i econòmica en remugants.

Estudi costos CCAA 1999

ESTUDIO COMPARATIVO DEL COSTE DE PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO EN DIFERENTES COMUNIDADES AUTONOMAS. C. López Garrido i altres. 2001.