Home » Explotacions Vaques de llet » Gestió tècnica i econòmica » Gestió factors de producció

Gestió factors de producció

Les racions i els resultats econòmics

Article. Les racions i els resultats econòmics. Frisona Española, 2010.

Les racions i resultats econòmics

Presentació. Influència de les racions alimentàries en els resultats econòmics d’una explotació de vaques de llet.

Les racions desequilibrades i el cost

Presentació. El cost de les racions desequilibrades en vaques de llet Jornada tècnica: VILOBÍ D’ONYAR, 23 de març de 2010.

L’alimentació i els resultats econòmics

Article. L'alimentació i els resultats econòmics. Frisona Española, 2009.

Factors que determinen el benefici

Article. Factors que determinen el benefici d'una explotació de vaques de llet. Frisona Española, 2008.

Els farratges i els costos

Presentació. Els productes farratgers en la ració de les vaques de llet. Costos.