Home » Conceptes generals » Gestió tècnica i econòmica » Gestió econòmica en oví i cabrum

Gestió econòmica en oví i cabrum

Presentació: LA GESTIÓ ECONÒMICA A LES EXPLOTACIONS D’OVÍ I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària