Home » GESTIÓ (Aplicacions)

GESTIÓ (Aplicacions)

01.- Gestió tècnica i econòmica d'una explotació

Aquesta aplicació neix de l'estudi realitzat entre 1997 i 1999 sobre costos en vaquí de llet (INIA, 1999), i del treball propi del grup de remugants, i que en definitiva dóna continuïtat a la tasca d'extensió agrària, que en els anys 70 i 80 del segle passat va començar a crear els grups de gestió tècnica i econòmica de les explotacions. 

02.- Fons de garantia de preu

Per tal de fer un seguiment dels preus en el sentit de si el preu percebut és inferior al llindar de rendibilitat, hem elaborat una aplicació senzilla, que podria servir per crear un fons de garantia, comú per a tot el sector. Consta de dues pàgines EXCEL, una és l’exposició de la idea, i l’altre el funcionament en sí.

03.- Costos en engreix de vedells

Aplicació EXCEL per determinar els costos en engreix de vedells. Es tracta de diferents fulls de càlcul, amb el mateix format, on s'inclouen les despeses i característiques més importants de l'engreix de vedells. Des de frisó a creuats i pasters. Només té el valor d'exemple, i podem canviar els valors de les celdes permeses. En cas de voler desactivar les protegides us podeu adreçar al grup.

04.- Equivalències productes lactis

Aplicació Excel. Equivalències en llet dels productes lactis.

05.- Interval parts i benefici

Aplicació EXCEL per determinar la influència de l'interval entre parts i el BENEFICI